måndag 7 augusti 2017

Tema nr 235: Once upon a time
ONCE UPON A TIME - så börjar ofta en saga - och i sagor finns ofta ett slott...
Formuleringen får dessutom en extra innebörd då Stora Sundby slott har fyra stora torn symboliserande årstiderna, tolv mindre torn för månaderna, 52 rum för årets veckor och 365 fönster för årets dagar.

Bild nr 52 av 365.

Inga kommentarer: